2017/10/14

ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ALDAREA (V). SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN (XVII. MENDEA). 
Harriak, eta galduta duen palma (apurtuta)

Parrokian badago irudi bat zer ikusi duena Gabonetan, herrian, ospatzen den jai batekin: San Esteban edo txikitero eguna bezala izendatzen denarekin. 

Parrokian baina, ez dugu San Estebani eskainitako aldarearen inguruan informazio handirik. Lehen aipamena 1652koa da. Eretaula eraikita zegoela ordurako jakinekoa da, izan ere maiordomoak aldarea urreztatu zedila agindu zuen. Beranduago, 1666an egindako inbentario baten arabera ere azaltzen zaigu nola zeuden kandelero batzuk “para el altar del Rosario y San Esteban”.

Eta 1696ko inbentarioan, berriz, horrela azaltzen zen: 

“En el altar de San Esteban, su efixie de escultura en su retablo y nicho, sobre dorado y pintado; y enzima del dicho nicho una pintura de San Juan Bauptista, y a los lados las de Santiago menor y San Bartolome”[1]

Beraz, aldarerik ez daukagu baina bai jatorrizko irudia.


[1] Iturria: “Ymbentario de los bienes, papeles y demas cosas que la Yglessia Parrochial de Nuestra Señora de la Piedad de esta villa de Anzuola tiene en ser al pressentte”: Tercer libro  (1680-1730) de la fábrica de la Piedad. Eclesiásticos atala:  CLXXXI liburu sorta  Antzuolako Artxibo Historikoa. Antzuolako Udala

2017/10/12

ANTZUOLAKO ITURRIAK (XIX): ARRANDARIKO ITURRI BERRIA

Zoritxarrez  ohituta gaude iturriak desagertzen ikusten, ez, ordea, iturri berriak sortzen edo eraikitzen. Honetan albiste pozgarri bat dakargu, Arrandaritorre izeneko baserriaren atze aldeko etxebizitzaren aurrean iturri berri bat ipini duelako baserri honen jabea den Jose Joakinek.

AZPIAN, EZKER ALDEAN, IKUS DAITEKE ITURRI BERRIAREN KOKAPENA


Baserri guztia zaharberritu ondoren, iturri hau eraikitzeari ekin zion Jose Joakinek. Berez iturburutik baserriari datorkion ura aprobetxatuz, gai izango gara hemendik aurrera ura bertatik edateko. Hala ere, Jose Joakinek diosku hobe dela edaten hasi aurretik une batean iturria zabalik lagatzea, izan ere ez da asko erabiltzen eta ura epela ateratzen da.

Kontua ere bada, iturriak iturri, garai batean Korosora doan bideak ez duela aspalditik bezainbeste mendizalerik hartzen. Eta pena bat da, izan ere, Arrandari baserrietatik Korosora joateko aukera dago, eta bide batez orain sortu den iturri berri honetatik ura ere edateko.


ITURRI POLITA BEZAIN BITXIA DA ARRANDARITORREN DAUKAGUNA

ITURRI BERRIARI URA DARIXOLA ARRANDARITORREN


2017/10/08

SAN BARTOLOME ERMITA NON BERRERAIKI (1669)ermita de san bartolome, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak

SAN BARTOLOME ERMITA (1915) 
ETA ERAIKITAKO BIDEBARRIETA LUR EREMUA

1669ko maiatzean gaude. "El dicho señor alcalde (Andres de Aranguren) propusso y dijo que en veinte y quatro del corriente, por testimonio de mi el escribano, don Gabriel de Iñurrigarro Iriarte, benefiçiado de las yglessias parrochiales della y maiordomo del cavildo della, requirio a su merçed deciendo que la ermita de San Bartolome desta dicha villa se estava ya a pique de dar al suelo, y que respeto dello era inposible asistan en dicha ermita asi con proçesiones como a decir missa sin riesgo de bida, asta que se quite dicho riesgo y peligro, y que con respeto y moderaçion devida le protestava todos los daños y menoscavos que le podian sobre benir sobre lo dicho al dicho cavildo. Y que dello dava y dio quenta a la dicha villa para que se confiere sobre ello. Y conferido por la dicha villa largo sobre ello se acordo que el dicho señor alcalde y Miguel Perez de Amilleta, sindico, y don Juan Beltran de Oçaeta y Gallayztegui, cavallero de la horden de Alcantara, y vezino desta dicha villa, por un pedazo de tierra y suelo para que de nuebo se fabrique dicha ermita en el puesto de Bidebarrieta, junto al molino de Alzarte de la misma villa, y para que agan ofreçimiento de qualquier pedaço de tierra en reconpensa de dicho suelo al dicho don Juan de Beltran, pues es muy a proposito para la dicha ermita el dicho puesto de Bidebarrieta”(1669/05/26, 131v-132r).

   "EN EL PUESTO DE BIDEBARRIETA" 
Beraz, ermitaren egoera oso larria zen. Dakigun bezala gaur ere, Eztala lur eremua ez da batere egonkorra, lurra asko mugitzen den ingurua. San Bartolome ermitari ere antzerako zerbait gertatu zitzaionez, toki aldaketa bat eskatu zen, eta horretarako gaur egun dagoen inguruan (Bidebarrieta) berreraikitzea erabaki zen, horretarako lur horren jabea zenarekin (Juan Beltran de Ozaeta) permuta edo aldaketa bat eginez.


<a href="/node/28062" class="page active">San Bartolome</a>: <em>San Bartolome</em>, GipuzkoaKultura(CC BY-SA)San Bartolome bota aurretik. 
Iturria: 
GipuzkoaKultura(CC BY-SA)Hitzetik ekintzetara jotzeko garaia iritsi zen eta 1670ko abenduaren 27an, berriz, aipatutako San Bartolome ermita lurra jotzeko arriskuan zegoenez, Udalak bere gain hartu zuen bera berreraikitzearen lana, eta horretarako  Miguel Rodriguez de Arrelus, Andres de Aranguren eta Francisco de Madariaga ziren udal ordezkariei eman zitzaien agindua ermita "se ponga segura y deçente para poder ofreçer ofiçios divinos sin pelifro ... o que obtengan otro puesto deçente para poder fabricar de nuebo..." (154v).

Aipatu dugun bezala, San Bartolome ermita Eztala inguruan zegoen, eta batzuetan ustegabekoak ere gertatzen ziren bere inguruan, adibidez, 1666ko maiatzean gertatu zena. Izan ere, alkatearen hitzak dira, "el domingo proximo passado, nuebe del corriente, en el çiminterio de la hermita de San Bartolome,  … se encontro una criatura muchacha esposita sin que tubiesse consigo de que fuese bautiçada, con lo qual lo primero ablo a dos mugeres de la cassa de Eztala que tienen anbas sus criaturas, para que por caridad yçiesen buena obra y tuibiesen dicha criatura por unos pocos dias, durante el tienpo que el dicho señor alcalde … buscara de una nodriça que la criasse, y ellas ofreçieron con gusto … y luego les entrego dicho criatura; y lo mismo le ablo al cura … para que se bautiçare … como en efecto se bautiço y se esta en dicha cassa Eztala" 1666/05/12 (85v-87r) 

Baina dirudienez uste baino motelago joan ziren negozioazioak, izan ere urte askotakoo eten bat dago albisteetan. Ez da 1719ko uztailaren 23ra arte hartuko gaia. Orduan, “se mando que el sitio donde estava la hermita de San Bartolome, que oy labra el de Eztala, se arriende, o que Joseph de Ozaeta de en su lugar junto al molino de Alzarte sitio para dicha hermita, y que se arriende para lo qual Francisco Gabriel de Venitua Iriarte de a entender al dicho Ozaeta". (Hirugarren liburua (1674-1736): 23/07/1719 (237r).  

Beraz, lehendabiziko datua erabiliz, badakigu urte honetan (1674) ermita zaharrik ez dagoela, eta bere lur sailean ari dela lanean Eztala baserriko maizterra. Udalak erabako bikoitza hartzen du orduan: ermita zegoen lur eremua errentan jarri, edo trekuan Ozaeta jaunari eskaintzea bere lur berriaren truke; alegia, Bidebarrietakoa, Altzarte errotaren parekoa.

Baina nola ordaindu ermita berriaren berreraiketa? Hasteko baimena eskatu zitzaion eliz agintariari Antiguako ermitan zegoen Errukizko kutxan zegoen garia erabiltzeko  

“Se pida al visitador general eclesiástico licencia judicial para que se apliquen las fanegas de trigo que sobran de las Arcas de Misericordia de la Antigua, de la primera fundación, para ayuda de la reedificazion de la hermita de San Bartolome, patrón desta villa, para lo qual se dio facultad al dicho alcalde … para la permuta que se ha de haçer con don Joseph de Ozaeta del sitio y tierra de la hermita vieja de San bartolome con tierra del dicho don Joseph junto al molino de Alzarte”. (Hirugarren liburua (1674-1736): 27/12/1719(242v) 

Hilabete batzuetara etorri zen erabakia, gero ikusiko dugun  bezala, ez zena denon gustukoa izan:

“El alcalde mostro las diligencias hechas ante el vicario general de este obispado sobre la reedificación de la hermita de San Bartolome … en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada en seis de marzo, próximo pasado, … para que pudiesen fabricar dicha hermita a la salida de la población de ella en tierra del mayorazgo de Ozaeta, aciendo permuta con el sitio antiguo de dicha hermita, y asi mismo para que se saquen de las Arcas de Misericordia de la hermita de la Antigua … cien fanegas de trigo aplicándose su precio para ayuda de la referida obra, dando facultad para la execucion y ajuste de la dicha hermita nueva, venta de granos … y que el producto de dichos trigos se deposite en persona eclesiástica (al coadjutor Joseph de Aldaetta)… El alcalde pidió a los vecinos … se sirviesen de ayudar … para esta obra tan pia con el zelo que siempre acostunbran, a lo qual dijo Juan Bautista Lascurain Zumaetta que ofrecia de limosna cinco cabrios buenos; Juan Joseph de Amilleta ofrecio un roble bueno. Y todos los vecinos y moradores que se hallaron presentes el hazer a su costa igualmente todo el acarreto de materiales”.


Ermita de San Bartolome, Antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak
 SAN BARTOLOME ETA BERRIOTXOA IKASTETXEA

Esan bezala, denek ez zeuden ados hartutako erabakiarekin, batez ere “Juan Bauptista de Aumategui Gorriz, Juan Bauptista de Venitua, Francisco Gabriel de Venitua Iriarte y otros vecinos … que la licencia … no esta dada conforme se a estilado y se debe dar, pues por ella se da comisión para todas las disposiciones al señor coadjutor, sin tomar en boca para nada de ello a los señores justicia y reximiento de esta villa, como patrono, ni mayordomo de la hermita … quando todos los vecinos de esta villa por la devoción grande que tienen quieren executar de limosna, de que resulta desprecio o desconfianza de esta villa o de sus capitulares. Lo qual se hebidencia mas en haverse mandado depositar el precio del trigo en poder de persona eclesiástica, lo que nunca se a usado ni estilado en esta villa en fabricas muy cuantiosas que se an ofrecido de tiempo inmemorial, antes bien depositando en poder del mayordomo o persona secular y la facultad de la exucucion de las obras a la justicia con asistencia y intervención del señor cura, por lo qual … no se execute la dicha hermita…”. 

Dirudienez ontzat hartu zuten euren iritzia, eta “… ser mucha la razón la que asisten a los dichos Gorriz y sus aderidos, y asta sacar nueva licencia en la forma que expresan no se huse de la que se a leydo, ni se execute la obra”.  Hirugarren liburua (1674-1736):02/04/1720 (243v).

Beraz, arestian irakurri duguna oso garrantzitsua da, eta adierazten duena garai hartan ere eremu zibila eta erlijiosoaren artean zegoen tentsioa, nolabait esanda, agerian geratu zela. Botere zibilak bere eskubide historikoak aldarrikatzen ditu, eta ermiten -kasu honetan San Bartolomen - jabetza herritarrena dela, eta ez elizarena. Beraz, badirudi zahar berri, gaur ere eztabaida hori gure artean badagoelako. Norenak dira ermitak? Norena parrokia? (...)
 SAN BARTOLOME ETA BERRIOTXOA IKASTETXEA 

Jarrai dezagun. Udalak obrarako materialak-eta dohaintzak eskuratzeko epea zabaldu zuen 1720ko maiatzean:
“Se dio licencia para poder cortar todo el maderamen necesario para las obras de la hermita de San Bartolome y hubiere en la jurisdicion propia de esta villa”. Hirugarren liburua 26/05/1720(246r). 


 EZTALA 
HEMEN KOKATU ZEN BASERRIA ETA ERMITA 

Herritarrek ere hasi ziren dohaintzak egiten obrak hasteko. Adibidez, alkatea zen Pedro Ignacio de Iraetak "una fanega de trigo; Joseph de Zavala y sindico (Miguel Garcia de Azcarate), a cien fanegas de cal; Juan Bautista de Erauza y los dos rexidores, a fanega de trigo; Juachin de Lausagarreta, un roble; Joseph de Zavala, dos; Juan Bauptista de Iñurrigarro, un roble para frontal y un cabrio … Juan de Lascano, un escudo … Ignazio de Berroeta doze carros de arena; Miguel de Igarttuburu, Manuel de Oxirondo y Simon de Ayzaga, carpinteros, un dia de trabajo cada uno …".  Hirugarren liburua (1674-1736): 02/06/1720 (247r)

Eskaerak ugaritzen ari zirenez, eta beste batzuk ere zerbait eskaintzea nahiko zuketenez, udalak erabaki zuen, zera: "se nombre en cada barriada y si ay alguno que ofrezca mas de nuevo. Y los del ayuntamiento ordenaron que el sindico (Miguel de Azcarate), como mayordomo que es de la misma hermita, baya recogiendo por las casas a cobrar lo ofrecido, y si algunas personas dieren mas de lo ofrecido firme memorial de las personas y cantidades que dieren” (Hirugarren liburua (1674-1736): 01/09/1720(248r).

Hala ere, esandakoak ez zuen adierazten lurren trukaketa konponduta zegoenik. Nahiz eta ermita joango zenaren lurra emateko arazorik ez izan, arazoa izango da herriko ze lur eremurekin trukatu Ozaeta jaunak eskainitakoa.

“… apliquen en permuta a don Joseph Ignacio de Ozaeta lo equivalente en tierras conzejiles a las que a dado a esta villa para la fabrica nueba de la hermita de San Bartolome. Y asimismo para otra permuta con el susodicho reziviendo de el unas tierras en Arrolagain, y dándole otras de la villa equivalentes debajo de las heredades de Astoaga, sobre que otorguen escrituras…” (Hirugarren liburua (1674-1736): 03/08/1721(252v)

 1721eko azaroan ere konpontzeke zegoen lur trukaketarena: "No podían componerse sobre la permuta de tierras conzejiles a las que dio a esta villa el dicho Joseph de Ozaeta, vezino de la villa de Vergara… Y enterado … otorguen escrituras eb favor … en los parajes o paraje que mejor le sea a esta dicha villa y al dicho Joseph Ignacio de Ozaeta”.  (Hirugarren liburua (1674-1736): 16/11/1721(254r)

 Halako batean topo egingo dugun benetako arazoarekin, izan ere udalak Ozaeta jaunari eskaintzen zion lurrak bere gustukoak ez ziren, bai, ordea, Lapatza baserri ingurukoak. Dena dela, udal ordezkari bat eskaera honen aurka azaldu zen,  interes partikularrak tartean:

“ Una carta escrita al señor alcalde (Joseph de Zavala y Arrelus) … en que Joseph de Ozaeta … gustava dicho don Joseph de Ozaeta lo equivalente en la estrada como pasamos de San Bartolome el viejo azia sobre la caseria de Lapaza… a lo que dicho Juan Bauptista de Venitua Iturbe contradijo y protesto … no se le diese dicha estrada en permuta… por quanto la estrada es camino vecinal y no tiene facultad esta villa de vender o permutar, y por quanto también es en grave perjuicio suyo y de la cassa de Barrencale y de toda la barriada y del todo el ganado que debe pasar por la referida estrada a pastar al monte…” .

 (Hirugarren liburua (1674-1736): 02/09/1722 (256v).  

Erabakia bai ala bai hartu behar zenez, irailaren 9an egingo zen batzarrerako deia egin zuen alkateak, zirt edo zart erabaki bat hartzeko. Hala egin zen irailaren 8an bilera, eta erabaki hau hartu zen:

Ordenaron y mandaron que según en la forma que esta mandado y dado poder … ejecuten dicha permuta con el dicho Joseph Ignacio de Ozaeta…”.  Alegia, Ozaeta jaunak eskatzen zuena (Lapatza inguruko lurrak) trukean ematea.
(Hirugarren liburua (1674-1736): 08/09/1722(257r-v).

Hurrengo albisteak 1736ra garamatza. Orduan bukatzear daude ermita, kanpandorrea egiten ari dira, eta bertan jarri nahi zen kanpaiak ere buruhaustea ekarri zuen herritar batzuen artean: “Nicolas Antonio de Garitano, maiordomo de de la hermita de San Bartolome, … como estando haciéndose la espadiña o nicho de la campana de dicha ermita que se halla en la torre de la Parroquia … que deliberase y acordasse que si la campana propia de la dicha hermita que se halla en la torre de la parroquia, se avia de restituir a ella o si se havia de comprar otra o tomar algunas otras providencias… Acordo que mediante es propia de la dicha hermita de San Bartolome la campana que esta en la torre de la Piedad y sirve por campana de relox … quedando en ella, quisieren conducir otra a costa de la fabrica de  dicha iglesia para la enunciada hermita … y si no se les retituya a esta la dicha campana…” .

(Hirugarren liburua (1674-1736): 02/12/1736(2v).

      
“… haberse insinuado… de estar en venta una campana de peso de tres arrobas, poco mas o menos, al precio de quatro reales y medio la libre, y que comprando esta se podría poner en la torre o espadaña nueva que se a echo en la hermita del glorioso apóstol de San bartolome…. Han asegurado los oficiales que han trabaxado en a hermita que de poner en ella la campana propis desta que pesaria de diez a onze arrobas podía deribar y arruinar las paredes de la dicha hermita por estar mui endebles y dar toda la fabrica en el suelo… y que esta campana se podría poner en la torre de la iglesia de la Piedad a donde antes estaba, y ponerla al relox, y que con este medio quedaban bien la hermita, la fabrica y el relox. Juan Bautista de Benitua y Antonio de Garitano se opusieron diciendo que la sobredicha campana de tres arrobas hera demasiadamente pequeña para la torrde de la hermita … por estar la espadaña a la medida de la campana grande…; como por estr dicha hermita en el camino real publico parecería muy mal y disonaria mucho en ella…. El Ayuntamiento acordó el que se compre a costa de haver desta contra Nicolas de Altuna, vecino de Azpeitia, la dicha canpana de tres arrobas… a razón de quatro reales y medio de vellón la libra … hagan conducir de Bilbao u otra parte otras dos o tres arrobas de metal del dicho genero par quando los campaneros vengan a Vergara y hacerles fundir por su justo precio, para que añadida dicha campana pueda quedar decente para la dicha hermita de San Bartolome y poner en la torre nueva della; y la otra que suia propia hacer volver a subir a la dicha torre de la Piedad para que sirva por campana del sobre dicho relox que es propia desta dicha villa…”

 (Hirugarren liburua (1674-1736): 17/03/1737 (4v-5r).

“Francisco Gabriel de Venitua, represento al ayuntamiento, lo mucho que nos favorezia Santa Barbara gloriosa en las tempestades y para su agradecimeintp y honrra acordó la villa se onga una efigie de dicha santa… y en su dia se zelebre una misa en la forma y estilo que se dizen en dichas hermitas…” 

(Hirugarren liburua (1674-1736): 29/06/1739(19v)

“… la poca asistencia qua havia a las procesiones que se hazian el dia de San Martin dos de julio … acordó que en adelante se haga desde la Piedad a la hermita de San Bartolome el dicho dia dos de julio, y que se escuse el que se hazia de la parroquia de San Juan de Uzarraga a la hermita de San Lorenzo”. 

(Hirugarren liburua (1674-1736): 29/06/1739(19v.)
san bartolome ermita, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak
HERRIKO KANPOSANTU BERRIA SAN BARTOLOMEN EGITEKO PROPOSAMENA (1870)

ITURRIA
  • Antzuolako Artxibo Historikoa. Akta eta akordioen bigarren  (1661-1674): 1669/05/26 (131v-132r) eta hirugarren liburuaLIBRO 3 1674-1736

2017/09/30

EZKONTZA KAPITULAZIOAK (1654): LAUSAGARRETA ETA YGUERIBAR-AYZPARRUNDI (II)


Aurrekoan bezala, bigarren atal honetan,Lausagarreta eta Igeribar-Azparrundiko ezkontza hitzarmenaren beste hainbat pasarte interesgarri jarraitzeko aukera izango dugu. Azter dezagun zatika, zer dioskun:

Igeribar, Antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak
"CASSA SOLAR DE LAUSSAGARRETA"
(UZARRAGA AUZOA)

Alde batetik, maiorazgoa zatitzeko debekua adierazten digu dokumentuak:  

"Que la dicha cassa solar de Laussagarreta y todas sus tierras, heredades, mançanales, castañales, montes, prados y pastos y demás pertenecidos enteramente ayan de ser y sean de vinculo y mayorazgo perpetuo ynprescritibles y no se puedan vender enajenar, dividir, no trocar, acensuar, ypotecar, obligar no cargar en tiempo alguno con ningún jenero de deudas, ni lexitimas de hijos, ni en otra manera por ninguna causa no rraçon, y anden y se conserven siempre en uno solo poseedor enteros. Y desde luego el dicho Pedro Martinez por ssi y la dicha su mujer proive toda enagenaçion, división, trueque y carga de los dichos vienes para que por esta vis baya adelante la memoria y apellido de la dicha cassa que el poseedor es de la calidad, antigüedad y nobleça que se sabe y se a conservado siempre en sus deçendientes nobles hijosdalgo de sangre". 

Hori bai,ezbeharren bat egongo balitz: 

"Y solo se permite que si lo que Dios no quiera subçediere en algun tiempo quemarse por ynçendio y casso fortuito la dica cassa o parte considerable della pueda enpiñarla para su rreedificaçion asta en cantidad de dosçientos ducadosde principal en plata a çensso o en otra manera por aquella vez y no en mas… Y es condiçion que con la primera dote que se llevare a la dicha cassa después del tal subçessor en cassamiento se rredima y pague la dicha cantidad subrogando aquello en el dicho vinculo sin perjuicio del retorno para en falta de hijos que se acostunbra poner. Y assi bien, en condiçion que todo lo que labraren, edificaren y mejoraren los poseedores del dicho vinculo en los vienes del y en los que se agregaren, incorporaren que sean utiles neçessarios, lucratibos o voluntarios y en otra qualquier manera ayan de entrar y entren … en este dicho vinculo sin que se pueda dar parte ni equibalençia alguna por ello a la mujer ni al marido ni a erederos ni acreedores del que los hiço ni a otra persona alguna". 

Ondoren, maiorazgoa nori emango zaion adieraziko da:

"Y llama en primer lugar para la subçession del dicho vinculo, mayorazgo al dicho Joan de Laussagarreta, y después de sus días subçeda el hijo o hija de los que tuvieren en el matrimonio con la dicha Maria de Ygueribar que elixieren anbos de conformidad; y en falta de qualquier dellos quien sobreviviere entre los dichos maridos y mujer, y si murieren sin haçer la dicha eleçion subçeda el hijo mayor baron, y en falta de barones la hija mayor, y en la misma forma entren en la dicha subçession los demás hijos y deçedientes del dicho Joan de Laussagarreta, primer llamado, aunque sean de otro qualquier matrimonio; y en falta de la deçendençia lexitima del dicho Joan llama a la subçession del dicho vinculo y mayorazgo a Pedro de Laussagarreta, su hermano lexitimo, sobrino tanbien del dicho Pedro Martinez, y a sus hijos y deçendientes lexitimos … Y en su falta a la dicha Maria Garçia de Laussagarreta Garitano y sus hijos y deçendientes … Y en su falta a Madalena de Laussagarreta Garitano, que anbas son hermanas lexitimas del dicho Joan y a los hijos y deçendientes … Y se declara que faltando padre y adre podrán haçer la dicha eleçion los aguelos o qualquier dellos que sobreviviere. Y en falta de eleçion de unos o de otros subçedan como esta dicho y como rregularmente se subçede en los mayorazgos de España. Y en falta de lexitimos subçedan los naturales hijosde barones y no de enbras. Y el ultimo poseedor entre los llamados, allandosse sin hijos lexitimos o naturales aga los llamamientos que le pareçiere entre sus parientes preferiendo a los que tuvieren deçendençia de la dicha cassa de Laussagarreta pero sin atención a çercania, baronia ni mayoría, y sea con las mismas condiciones y gravámenes desta fundaçion; y muriendo el tal poseedor ultimo sin haçer llamamientos subçeda el pariente mas çercano de la dicha deçendençia, prefiriendo en este casso el mayor al menor, y el baron a la henbra; y aviendo entrado en la subçession corra y se guarde la horden y forma que de susso se rrefiere".

Dena dela, oinordetza hartu behar zuenak, baldintza hauek ere bete behar zituen:

"Y es calidad y condiçion que qualquiera que subçediere en el dicho mayorazgo … sea hijodalgo notorio, cristiano viejo y linpio de sangre, sin rraça mala alguna. Y las enbras con quien cassaren sean tanbien cristianas viejas y limpias, y escluye para siempre de la dicha subçesion a rrelixiosos y a los clérigos de hordenes mayores y bastardos, y tanbien a mujeres que ayan caydo en flaqueça de carne deshonestamente con los honbres casados o con clerigos de mayores hordenes o rrelixiosos o con barones de baxa suerte que no sean hijosdalgo y linpios. Y tanbien es condiçion que no se puedan confiscar los dichos vienes vinculados por ningún delicto que el poseedor cometiere por grave que sea porque desde luego escluye al tal de la dicha subçession y llama al siguiente en grado … Y que qualquier poseedor aya de tener y traer el apellido y armas de la dicha cassa solar de Laussagarreta. Y todas las dichas condiciones y gravaamenes y calidades ayan de guardar, observar y cumplir todos los subçessores y poseedores del dicho vinculo …".

Behin maiorazgoaren zatitu ezin hori argituta testamentuan, hurrengo urratsa etxeko ondasunen banaketa nola egingo zen adierazten digu dokumentuak. Argi eta garbi adierazten da emale eta hartzaile bakoitza zertan konprometitzen den:

"Rreserva el dicho Pedro Martinez de Laussagarreta para ssi de los ganados que tiene en la dicha su cassa y a ofreçido y donado al dicho su ssobrino: una vaca y un novillo para haçer de estas dos caveças lo que fuere su voluntad. Y tanbien rreserva los çenssos y demás vienes que tiene y se le quedan fuera de lo donado.
Es condiçion que los quatroçientos ducados de plata de la dote de la dicha Maria de Ygueribar an de estar puestos a çensso y en pie sin gastar durante la vida de los dichos Pedro Martinez de Laussagarreta y Maria Andres de Azcarate, su mujer, los quales an de aver y goçar la mitad de los rreditos de la dicha cantidad principal. Y el dicho Joan de Laussagarreta y su esposa, y el dicho Joan de Laussagarreta y su futura esposa la otra mitad y estos an de ser los dueños de la propiedad y podrán disponer la otra mitad y estos an de ser los dueños de la propiedad y podrán disponer librementel del principal y de todos los rreditos por entero después de la muerte de los dichos Pedro Martinez y su mujer.

 Igeribar, Antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak

 "CASSA SOLAR DE YGUERIBAR DE ABAJO" (UZARRAGA AUZOA)
Assimismo es condiçion que los dichos Pedro Martinez de Laussagarreta y su mujer an de sustentar y alimentar en su cassa y compañía a los dichos Joan de Laussagarreta y Maria de Ygueribar su futura esposa asta el dia de Todos Santos primero de novienbre que viene deste presente año, y entonces les an de dar y partir la mitad de todas las çeberas y fruto que se cojieron en los pertenecidos de la dicha cassa este año. Y de allí adelante an de tener y goçar a medias la dicha cassa y pertenecidos della, y sus frutos y aprovechamientos entre los dichos Pedro Martinez y su mujer, y los dichos Joan de Laussagarreta y la suya durate la vida de los mayores; y aunque muera qualquier dellos asta la muerte de quien sobreviviere entre dichos Pedro Martinez y su mujer. Y de la misma forma an de goçar a medias los ganados donados y sus aprovechamientos, y de la baca y ovejas con sus crias de la dote de la dicha Maria que se an de incorporar con el otro ganado de la cassa, quedando como queda la propiedad, y quede todo ello para los dichos esposo y esposa futuros desde el dia que se hiçiere su cassamiento. Y si los dichos Pedro Martinez y su mujer o quien sobreviviere entre ellos quisieren açer auto antes de su muerte dejaçion de la dicha mitad del goçe y arovechamiento de la cassa, pertenecidos y ganados sean obligados los dichos Joan de Laussagarreta y su futura esposa de sustentar y alimentar en su cassa y compañía açiendo buen tratamiento a los dichos Pedro Martinez y su mujer y qualquier dellos durante su vida y darles además la mitad de los rreditos de los quatroçientos ducados de plata de la dote de la dicha Maria de Ygueribar, y mas dos anegas de trigo, una anega de aba y medio costal de mançana de cada un año, y el yllado que pudiere haçer la dicha Maria Andres sea para ella todo lo dicho se les a de dar libremente para que agan a su voluntad; y assi mismo an de ser obligados los dichos Joan de Laussagarreta y su futura esposa de açer a su costa los gastos de los entierros, onrras de novena, y cavo de año pan anual y demás funerarias de los dichos Pedro Martinez y su mujer … conforma a la calidad de sus personas sin cargar por ello cossa alguna a los vienes de que se funda vinculo y mayorazgo.

ARREOA ANTZUOLAN bilaketarekin bat datozen irudiak
Arreoa. Antzuolako euskal ezkontza

Rreserva … Pedro Martinez de Laussagarreta para usso y para disponer dellos a su voluntad los çien ducados de vellón del resto de la dote de la dicha Maria de Ygueribar que se le an de dar y pagar los padres della dentro de los dos años arriba declarados.

El dicho San Joan Martinez de Laussagarreta por ssi y en nonbre de Françisca Garçia de Garitano, su mujer, dota al dicho Joan de Laussagarreta, su hijo lexitimo, y le ofrece: una baca con su cria y una caja de madera buena que darán y entregaran para el dia de nuestra señora de agosto que viene de este año…; y no ofrece otra cossa mas de dar al dicho su hijo rrespeto de lo que el dicho Pedro Martinez y su mujer açen con el en darle açienda tan luçida y libre, y porque assi están de acuerdo entre todos.

Es condiçion que pone el dicho Pedro Martinez de Laussagarreta … que el dicho Joan de Laussagarreta, atendiendo a lo que ellos le dan, se contente con la baca con su cria y caja de madera que el dicho San Joan Martinez, su padre, le a ofreçido, y rrenunçie sus lexitimas paterna y materna y futura subçession en favor de los dichos sus padres y de quien ellos dispusieren entre los demás sus hijos. El dicho Joan de Laussagarreta açepta las dotaçiones, donaciones y ofreçimientos que se le an echo y el gravamen del vinculo y mayorazgo perpetuo de la dicha cassa solar de Laussagarreta … y se obliga … guardar y cumplir…; asimismo … se contenta con la baca y su cri y caja de madera ofreçidos por su padre … y rrenunçiaçion … en favor de los dichos sus padres … dispussieren entre los demás sus hijos. Y promete y se obliga a no pedir ni pretender cossa alguna dello …

Todas las partes ponen por condiçion conforme  a la costumbre ussada y guardada que si el matrimonio entre los dichos Joan de Laussagarreta y Maria de Ygueribar se disolviere sin hijos, y aunque los tengan murieren los tales en la edad pupilar o después abiendo testado, en qualquier destos casos se buelban y rrestituyan los vienes dotados de cada parte y mitad de ganancias … Lo tocante al dicho Joan de Laussagarreta al dicho Pedro Martinez, su tio, si biuo fuere, y por su muerte lo vinculado a los demás llamados y lo libre a quien el mismo Joan dispussiere, y muriendo sin disponer a quien subçediere en lo vinculado; y lo tocante a la dicha Maria a los dichos sus padres, si biuos fueren, y a qualquier dellos, y siendo muertos a quien entre sus hijos fuere dueño de la cassa solar de Ygueribar; y la rrestituçion de su dote y mitad de ganancias se aga la mitad quando llegare el casso, y la otra mitad de allí a un año …

Assimismo es condiçion que la dicha Mariana Perez de Yturrioç y Maria Ygueribar, su hija, ayan de aprobar y rratificar esta escriptura … por lo que las toca.
El dicho San Joan Matinez de Laussagarreta por ssi y en nombre de la dicha Françisca Garçia de Garitano … señala desde agora a Pedro de Laussagarreta su hijo lexitimo, mayor, para su dote dosçientos ducados de plata que se los dara y entregara puestos a çensso  y rrenta en partes seguras luego que tomare estado de cassamiento en pago de sus lexitimas paterna y materna , y futura subcession; y si tanta cantidad no se pudiere caver en sus bienes y de la dicha su mujer lo que faltare le aplica de la donaçion y rrenunçiaçion que a otorgado el dicho Joan de Laussagarreta, su hermano, asta el cumplimiento de los dichos dosçientos ducados de plata … Y este señalamiento y obligaçion açe con calidad que el dicho Pedro, su hijo, se aya de casar con voluntad de los dichos sus padres y del dicho Pedro Martinez de Laussagarreta, su tio, alguna casseria para ser dueño della, y de otra manera no valga …

Y todas las partes se obligan con sus personas y vienes y obligan a las mujeres de açer y tener por firme esta escriptura, y guardar y cumplir lo contenido en ella cada uno por lo que le toca …


(…) Y los otorgaron en forma siendo testigos Melchor abbad de Yñurrigarro, cura de las yglesias parroquiales de esta villa; Joan Perez de Çavala, alcalde hordinario della; Françisco abbad de Aranguren, coadjutor dichas yglessias; don Juan de Elorriaga, venefiçiado dellas; Miguel abbad de Ugarte y Gabriel abbad de Yñurrigarro Yriarte, presviteros. Don Françisco de Ugarte. El bachiller Ygnaçio de Olariaga; Martin Perez de Arana; Joan Ochoa de Mendiçaval; Andres Perez de Jauregui Garitano; Joan de Goitia; Joan Ochoa de Garicaça; Pedro Garçia de Azcarate, mayor, y menor Joan Garçia de Azcarate; Miguel de Azcarate; Joan Perez de Yraeta; Matheo de Villar Arimendi; Domingo de Yñurrigarro Amezti; Pedro de Arregui y otros vecinos de la dicha villa de Ançuola y de la de Vergara (…) 

Dijeron que por quanto se despossaron los dichos Joan Martinez de Laussagarreta y Maria Perez de Ygueribar, echas las tres oroclas (¿??), el domingo primero de ebrero deste año y oy se an velado y an rreçivido las vendiçiones de la yglessia en la parroquial de San Joan de Uçarraga, quieren aprobar y aprueban y rratifican todas las dichas partes la dicha escriptura de capitulaçion en todo y por todo como en ella se contiene y la rreduçen a contrato matrimonial para que se guarde y cunpla su tenor, y especialmente açen la dicha aprovaçion y rratificaçion las dichas Maria Andres de Azcarate, Mariana Perez de Iturrioç, Maria Perez de Ygueribar y Françisca Garçia de Garitano, mediante la liçençia que an obtenido de los dichos sus maridos … Y todas quatro mujeres prometieron de aver y tener por bueno, firme y vale …". 

Ondoren, ezkontza garaiko ohitura batekin bat egiten da: etxe batetik bestera arreoa eramatearena. Bertan, oso ondo deskribatzen da eramandakoa; batzuk atzerriko oihalak ziren (Frantzia, Holanda...): 

"(…) Y luego los dichos Joan Bautista de Ygueribar y Mariana Perez de Iturrioz, su mujer, dieron y entregaron a los dichos Joan Martinez de Laussagarreta y Maria Perez de Ygueribar, su mujer, el arreo y otras cosas que ofrecieron en dote della, como a su hija, y se an traido en publico a la dicha cassa de Laussagarreta como se ussa que son en esta manera: quatro camas cunplidas, nuevas, una dellas sin pluma y las otras con ella; quatro açes de cama de lienço nuevos; y otros dos açes de caveçales y dos de almoadas, y una sabana con puntas todas de Olanda; seis camissas de hombre; siete camissas de mujer y seis gorveras; quatro paños de manos; una frutera con puntas; unos manteles de Olanda; veynte baras de manteles de la tierra; cinco pañuelos con puntas; quatro valonas; cinco tocas, tres dellas de Gacaycanbuy (¿?) de a tres baras, y las otras de lienço de Françia; y otras quatro de lienço de la tierra; y cinco cofias de Olanda; tres vestidos cunplidos con dos mantos: el uno de seda y el otro de burato; una porçelana nueba de plata dorada en los estremos que pessa ds marcos; dos cajas de madera; una vaca con su cria; y seis ovejas con sus crias, Y todo lo rreferido rreçivieron los dichos Joan Martinez de Laussagarreta y su mujer a su poder ante mi el escribano y testigos … y se obligaron de no tornar a pedir cossa alguna de los sussodicho pena de no ser oydos y pagar costas y daños… 


EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN bilaketarekin bat datozen irudiak
 2007ko EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN. GOIENA

Bukatzeko, lekukoen zerrenda dator:

"(...)testigos don Françisco de Ugarte, Joan Ochoa de Mendiçaval Garicaça, Martin de Azcarate, Domingo de Mendia y otros vecinos de la dicha villa … y firmaron eçepto las 

mujeres que no savian, y a su rruego firmaron dos de los dichos testigos: Pedro Martinez de Laussagarreta, Joan Bautista de Ygueribar, San Joan de Laussagarreta, Joan Martinez de Laussagarreta, Frabçisco de Ugarte, Joan Ochoa de Garicaça … Yo, Joan de Olariaga, escribano … de la villa de Vergara…".
 

 
 

Iturriak:
  • https://www.flickr.com/photos/antzuola/with/8210926252/
  • Iraeta artxiboa. Antzuolako Artxibo Historikoa